+420 732 365 070

pavel.fikar@pf-energetika.czPRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) zařazuje budovy a jejich systémy do energetických tříd, podobně, jako je zvykem u elektrických spotřebičů. Jedná se o třídy A - G. PENB obsahuje informace definované vyhláškou 78/2013 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracováván na základě oprávnění k činnosti v oblasti energetické účinnosti vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Můžeme se pochlubit celou řadou klientů, pro které jsme od roku 2009 vyhotovili PENB. Zakládáme si na tom, že přijímáme pouze zakázky, u kterých je možnost získání dostatečně jasných, objektivních a srozumitelných podkladů. Naše práce je založena na absolutním respektování zákonů a vyhlášek. Kvůli těmto důvodům jsme schopni odvádět dlouhodobě kvalitní práci pro mnoho různých klientů.

Od roku 2009 jsme vyhotovili PENB pro všechny druhy objektů. Nejvíce samozřejmě pro rodinné domy, ale v těsném závěsu jsou bytové domy, administrativní prostory, školské objekty i zdravotnická zařízení, hotely i restaurace.
Věříme, že Vás naše zkušenosti osloví. Můžete se podívat na některé zajímavé zákazníky do referencí.
Pokud máte zájem o vyhotovení PENB, pak nás prosím kontaktujte. Pro umožnění rychlého nacenění si prosím připravte co nejvíce dostupných a jasných podkladů, které odpovídají skutečnému stavu budovy. Čím více podkladů pro nás budete mít, tím bude i pro Vás výhodnější cena a rychlost vyhotovení.

Povinnosti, které platí pro majitele objektů podle zákona zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a prováděcích vyhlášek:

Novostavby:
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen opatřit si průkaz energetické náročnosti při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov.

Orgány veřejné moci:
Povinnost opatřit si PENB u budov užívaných orgánem veřejné moci je

 od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou budov větší než 500 m2

 od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou budov větší než 250 m2

Při prodeji platí obecně tyto povinnosti:
Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz:

 při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

 při pronájmu budovy,

 od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

Podrobnější rozdělení podle typu transakce (prodej/pronájem) a typu budovy (celá budova/ucelená jednotka budovy):

Prodej nebo pronájem:
Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

 možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
 kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

 nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

Prodej nebo pronájem jednotky - bytu:

Vlastník jednotky je povinen předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
 možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,

 od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

Vlastník jednotky je povinen předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
 kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

 od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

   

 


KONTAKT


PF Energetika s.r.o.

RNDr. Pavel Fikar
tel: +420 732 365 070
e-mail: pavel.fikar@pf-energetika.cz

Ostatní dotazy:
e-mail: info@pf-energetika.cz


Copyright © 2014 PF Energetica s.r.o.
Design © 2014 EXAC s.r.o.