+420 732 365 070

pavel.fikar@pf-energetika.czO SPOLEČNOSTI

 

  Společnost PF Energetika s.r.o. byla založena v roce 2009 jako poradenská společnost v oboru efektivního využívání energie a energetických úspor. Od začátku existence společnosti se neustále snažíme o pokrytí čím dál více oblastí a činností, které se bezprostředně týkají energetiky. Za dobu své existence jsme si díky kvalitní práci získali řadu stálých zákazníků. A právě i díky Vám, našim zákazníkům, můžeme neustále rozšiřovat portfolio služeb a stále se zdokonalovat tak, abychom stále byli schopni plnit Vaše požadavky a představy.

Společnost PF Energetika s.r.o. nabízí konzultační a poradenské služby v oblasti energetiky, úspor energie a obnovitelných zdrojů. V průběhu činnosti společnosti se spolu se zákazníky řešila celá řada různorodých témat. Nejčastěji pro klienty poskytujeme tyto služby:

 Strategické poradenství

 Projektové poradenství

 Risk management

 Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy

 Ad-hoc energetické poradenství

Ad-hoc energetické poradenství je prováděno na úzké a specifické potřeby objednatele. Ad-hoc expertní analýzy a studie jsou vhodné pro krizové řízení, v případě, kdy objednateli chybí dlouhodobá strategie, případně potřebuje-li se soustředit na úzce vymezenou problematiku.

Ad-hoc poradenství se nejčastěji využívá v následujících oblastech:

Analýza nového sektoru (Předchází studii příležitosti - v současné době je často využíván při identifikace elektromobility, kombinované dopravy, řešení problematiky decentrální výroby elektřiny a tepla apod.)

Identifikace kritických míst v projektu (Poradenství je užíváno v případě, kdy objednatel je novým v segmentu a potřebuje nezávislé informace o probíhajících akcích)


O tom, že společnost PF Energetika s.r.o. se v sektoru energetiky a úspor energie prosadila svědčí i naše vybrané reference.

 


KONTAKT


PF Energetika s.r.o.

RNDr. Pavel Fikar
tel: +420 732 365 070
e-mail: pavel.fikar@pf-energetika.cz

Ostatní dotazy:
e-mail: info@pf-energetika.cz


Copyright © 2014 PF Energetica s.r.o.
Design © 2014 EXAC s.r.o.